Karriärutveckling

För att försäkra sig om att organisationen har tillgång till den kompetens som behövs framåt, behöver verksamheten anpassa sin kultur, sitt ledarskap och sin teknologi för att möjliggöra flexibilitet och utveckling för medarbetarna.

Kontakta oss

Karriär- och kompetensutveckling behöver finnas som en hållbar och dynamisk grund i varje organisation. Att skapa förutsättningar för karriärutveckling och möjligheter att lära nytt stärker medarbetarnas agila förmåga, och stärker arbetsgivarvarumärket.

Vår leverans

Genom organisationsrådgivning, digital karriärutveckling och utvecklings- och lärolösningar hjälper vi individer att blomma ut och utvecklas i sina roller, i sina funktioner, internt i organisationen eller externt. Vi utvecklar förmågor som behövs i nuvarande och framtida affärsverksamheter.

 • Organisational Consulting

  Our insight-driven approach provides visibility into an organisation's changing roles and the talent pipelines to fulfill them. Our change management expertise ensures new workforce strategies are adopted.


  LÄS MER

 • RightMap - Digital Career Insight

  RightMap, vår digitala karriärutvecklingsplattform kraftsätter individer för att kunna lära sig mer, skaffa sig nya erfarenheter och identifiera sina framtida möjligheter. Genom välprogrammerade algoritmer kan medarbetare matchas med interna "gig-jobb", mentorer, läromöjligheter och framtida roller. Ledare ges möjlighet att coacha sina medarbetare utifrån en gap-analys, som påvisar vilken kompetens som individen har idag och vad som behövs i framtiden.


  LÄS MER

 • Utveckling

  Baserat på gedigen empiri och i samförstånd med varje organisations, kan Right Management tillhandahålla smarta lösningar för karriärreflektion, karriärplanering och kompetensutveckling - för att säkra att alla medarbetare använder det mesta av sin fulla potential.


  LÄS MER

Lösningar

Right Management hjälper företag att engagera, utveckla och behålla sina medarbetare genom att dra nytta av data och insikter som bidrar till rätt beslut kring talangerna i verksamheten. Vi hjälper organisationer att förhöja prestation genom att utveckla kompetens som behövs idag - och i framtiden.

OMSTÄLLNING

Våra omställningsprogram är heltäckande och innehåller marknadskunskap, stöd, struktur, coaching, nätverk och verktyg som hjälper människor på alla nivåer till sitt nästa rätt jobb, samtidigt som vi stöder organisationer att behålla kontinuitet under förändringsprocessen.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledare driver organisationens kultur. Forskning visar att ledarskapet har störst betydelse för personalens produktivitet men även för personalomsättning. I den snabbt föränderliga affärs- och omvärlden är det mer viktigt än någonsin för verksamheter att anta ett strukturerat förhållningssätt för att identifiera och utveckla ledare.

ARBETSKRAFTSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning och samarbete samt möjliggör ett kunskapsdrivet förhållningssätt för effektiv arbetsresursplanering, talangoptimering, implementering av strategier för frågor inom områdena talang, utbildning, träning samt utveckling.

ARBETSMARKNADSANALYS

Tillsammans med er lägger vi grunden för att göra er mer pålästa för att där igenom kunna fatta faktabaserade beslut i frågor som rör talanger och resursplanering. Vi delar med oss av våra insikter och vårt kunnande, för att hjälpa er att fatta rätt affärsbeslut.

DATABASERADE LÖSNINGAR

Organisationer behöver en partner som kan tillföra och tolka insikter för strategiska beslut som rör kompetens. Vi använder verktyg, assessment, empiri och analyser, och delar med oss av insikter som möjliggör optimering av prestation, engagemang och arbetskraft.