Om Right Management

Right Management är en global karriärexpert. Totalt har vi mer än 35 års erfarenhet inom Talent Management och Career Management, då vi etablerades 1980. Genom åren har vi hjälpt mer än 3,5 miljoner människor vidare till nya roller i sina karriärer.

Insikt lägger grunden till intryck

Våra lösningar är smarta och målinriktade. De har sin grund i beprövad metodik. Vår gedigna erfarenhet säkerställer att vi implementerar strategier och lösningar i linje med individers behov och organisationers kultur och värderingar, samt vision och mål. Våra forskningsbaserade lösningar ger mätbara resultat och förbereder organisationer och individer för långsiktig framgång.

Komplex, dynamisk och snabbt föränderlig marknad

Vi tillhandahåller processer som förstärker medarbetarnas och organisationens flexibilitet. Detta bidrar till ökad effektivitet och prestation i organisationen.

Lyckas i konkurrensen om talangerna

Vi hjälper er att bli en attraktiv arbetsgivare. Våra verktyg för karriärutveckling bidrar till att öka er attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla medarbetarna, säkerställa att ni lyckas behålla era anställda och bli en organisation som lockar till sig talanger. Karriärutveckling ökar medarbetarnas engagemang och eget värde i organisationen.

Kontinuerlig utveckling av medarbetare

Vi använder globala standardiserade metoder för att skapa en kultur av karriär som anpassar sig efter ny teknologi, att öka produktiviteten och driva innovation.

Företagets värderingar

Right Management är ett värderingsstyrt bolag som inkluderar alla människor på arbetsmarknaden. Vi arbetar efter tydliga värderingar: tron på människans förmåga samt kraften i kunskap och innovation. Vi strävar efter att skapa starka relationer som bygger på gemensamma mål och förtroende. Vi kan hjälpa er att anpassa personalstrategin till affärsstrategin. Vi gör organisationer till vinnare genom att få människor att lyckas!

Människor

Vi är måna om människor och förstår vilken roll arbetet spelar i en människas liv. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att upptäcka och ta hand om sina talanger, finna arbete som är tillfredsställande och upptäcka möjligheter för att växa i sina karriärer.

Kunskap

Våra globala resurser och erfarenheter bidrar till att vi håller oss i framkanten av att utveckla talanger och Career Management. Denna kunskapsbas, som ständigt växer, formar våra lösningar och tjänster, berikar våra kundrelationer och hjälper oss att utveckla globalt erkända processer.

Innovation

Right Management kämpar för entreprenörsandan. Vi tar beräknade risker och utmanar status quo för att främja våra bedömningar, utveckling och coaching. Detta resulterar i insiktsfulla lösningar för våra kunder som gör det möjligt för deras organisationer att bli mer flexibla och effektiva.

En historia att vara stolt över

Right Management grundades 1980 i Philadelphia, Pennsylvania, USA. Företaget har blivit ett av världens främsta inom tjänsterna Talent Management och Career Management. Genom vår historia har vi fortsatt att utöka vår geografiska räckvidd och våra lösningar för att kunna möta behoven hos våra kunder, som är verksamma på den globala marknaden.

Grundande

1980

1980 – Right Management grundas av fyra entreprenörer i Philadelphia. Ambitionen var att bygga ett nationellt företag som fokuserade på karriärövergångar och avsikten var att förse kandidater och kunder med förstklassiga personaltjänster.

IPO

1986

1986 – Efter etablering över hela USA, vilket inkluderade 13 kontor i större städer som Boston, Los Angeles och San Francisco, samt en international partner i Paris, Frankrike, börsintroducerades Right Management med framgång.

Expansion

1996

1996 – 2003 Right Management fortsätter att växa genom förvärv av People Tech år 1996 and Coutts Consulting år 2002. Den globala närvaron börjar ta form när kontor öppnas i Canada och Kina, samt i Stillahavsregionen och i hela Europa. Lansering av Karriär 20/20 bidrog till att fler program kunde erbjudas till kunder. En virtuell webbaserad omställningstjänst lanserades och Talent Management tjänsterna utvidgades.

ManpowerGroup

2004

2004 – Right Management förvärvas av ManpowerGroup.

Career Edge

2005

2005 – Career Edge lanseras. År 2012 utvecklas detta till att omfatta både karriärutveckling och karriärrörlighet (Right Career).

Right Choice

2007

2007 – Right Choice® lanseras, vilket blev ett genombrott när det gäller lösningar inom omställning. Kandidater kunde nu få omställningsstöd vare sig de var på kontoret eller hemma och online. Kandidaterna hade nu tillgång till att göra bedömning av sin kompetens och tillgång till andra verktyg viktiga för utveckling under omställningsprocessen. Webinarium och karriärcoaching fanns tillgängligt, samt viktiga områden inom jobbsökning såsom personligt varumärke, intervjuförberedelse, CV-utveckling och nätverk. Programmet kan skräddarsys för att tillgodose våra kunders behov. Programmet erbjuds i olika omfattningar, från endagsseminarium till 12 - månadersprogram. År 2012, genomförs förbättringar av Right Choice® , en plattform skapas som passar alla och inkluderar karriärcoaching 7 dagar per vecka, samt en uppsättning onlineverktyg för chefer och tilläggsverktyget Progress Tracker.

Expansion

2006

2006 – 2009 Right Management utvidgas till Indien och år 2006 förvärvas Grow Talent. År 2008 etableras en närvaro i Österrike och år 2009 i Polen.

Erkännande

2010

2010 – SIA rankar Right Management, som den största leverantören i USA för omställningstjänster.

Utmärkelser

2012

2012-2013 – InformationWeek, som är ett av världens mest pålitliga online nätverk för affärsteknik, ger RightEverywhere® utmärkelse för innovation. Förbättringar av plattformen RightEverywhere® inkluderar tilllägget Workfolio ™ - vilket är ett användarvänligt verktyg som hjälper individer att bygga och kommunicera sina personliga varumärken gentemot potentiella arbetsgivare.

Karriärfokus

2014

2014 – Expansion i högskolor och universitet. Ett globalt säljteam skapas med syfte att förse multinationella organisationer med tjänster. År 2014 finns ManpowerGroups namn på Ethisphere Institutets lista över världens mest etiska företag för dess visade hängivenhet till etiskt ledarskap, socialt ansvarstagande och affärsmetoder. Ethisphere Institutet är en global ledare när det gäller att definiera och främja normer för etiska affärsmetoder.

Innovation

2015

År 2015 – Right Management uppgraderar RightEverywhere® som en interaktiv responsiv webbsida. Right Management utvecklar webbsidan löpande vilket bidrar till att kunder kan erbjudas fler möjligheter. Fler kunder och kandidater kan nu erbjudas fler hjälpmedel och verktyg samt förses nu med det de behöver för att kunna anpassa lösningarna i RightEverywhere® med deras egna varumärke. ManpowerGroup får nu för femte gången ett erkännande av Ethisphere Institutet som ett av världens mest etiska företag.

Global ledning

Right Managements dynamiska ledarskapsteam är passionerade för att hjälpa organisationer strategiskt överbrygga klyftan mellan medarbetare och arbetsgivare i dagens tidsålder - Human Age. Med ett fokus på att ha en strategi för talang, är vårt mål att vara en förtroendeingivande strategisk partner för alla våra kunder. Detta genom att bidra till att utveckla flexibla, effektiva team som vårdar potentialen hos talanger och uppmuntrar individuell utveckling.

Svensk ledning

Marianne Hagen är VD för Right Management Sverige och ingår i koncernledningen för ManpowerGroup Sverige. Hon har tidigare varit nordisk konsultchef och nordisk HR-direktör. Marianne har bred erfarenhet inom HR och strategiska konsulttjänster på managementnivå. Med mer än 18 års konsulterfarenhet och gedigen kompetensbakgrund bidrar hon bland annat inom följande fokusområden: ledarskap, strategisk HR, organisations- och företagskultur, samt förändringsledning. Marianne har examen i International Marketing & Leadership, samt i Human Resource Management & Change Management.

ManpowerGroup är världsledande i att skapa och leverera innovativa personallösningar. Det bidrar till att våra kunder kan nå sina affärsmål och växa i sin konkurrenskraft. Med över 65 års erfarenhet skapar ManpowerGroup unikt kundvärde. Vi levererar omfattande lösningar inriktade på talang, såsom rekrytering, kartläggning, utbildning, utveckling samt bemanning och konsultverksamhet. ManpowerGroup upprätthåller idag världens största branschledande nätverk med nästan 3000 kontor i 80 länder. Vi har en dynamisk blandning av global närvaro med värdefull insikt och lokal expertkunskap. Det bidrar till att vi kan möta behoven hos våra 400 000 årliga kunder. Våra kunder finns i alla branscher och kan vara såväl små och lokala företag som multinationella och globala. ManpowerGroups omfattande lösningar erbjuds av fyra varumärken: ManpowerGroup Solutions, Experis™, Manpower® and Right Management ®.