Våra tjänster

Vi designar och levererar strategier som förbättrar effektivitet och produktivitet i organisationen och som bidrar till personlig och professionell utveckling för individer.

Lösningar

Vi är globala karriärexperter. Med fokus på att utveckla organisationer, ledare, medarbetare och karriärer - hjälper vi verksamheter och individer att bli framgångsrika.

OMSTÄLLNINGSLÖSNING

Att erbjuda professionella omställningslösningar till medarbetare som skall sluta är positivt och viktigt för ert arbetsgivarvarumärke. Organisationer som erbjuder omställningslösningar rapporterar att produktiviteten, engagemanget och lojaliteten ökar. De menar även att lönsamheten ofta ökar. Upptäck hur vi kan hjälpa er hantera utveckling av arbetskraft, internt eller externt, så att alla berörda blir vinnare. 

KARRIÄRUTVECKLING

Nyckeln till att lyckas i den mänskliga tidsåldern är att som arbetsgivare kunna engagera, utveckla och behålla talangar. Över 75 % av alla arbetsgivare tycker dock att just detta är svårt. Få förståelse för hur en effektiv strategi för ett karriärfokuserat ledarskap kan hjälpa till att förbättra engagemanget, främja de anställdas utveckling samt säkerställa att er organisation även fortsättningsvis ses som en attraktiv arbetsgivare.

LEDARSKAPSUTVECKLING

87 % av alla organisationer tror sig inte ha rätt framtida ledare identifierade för att fylla kommande roller med. Väljer ni de “rätta” kandidaterna eller finns det en läcka i er pipeline för effektiv ledarutveckling? Förstå hur vår P3 Ledarutvecklingsmodell kan hjälpa er att identifiera och utveckla de rätta ledarna i er organisation.

ORGANISATORISK EFFEKTIVITET

Att vårda och utveckla talangerna, mer än kapitalet. Oberoende entreprenörer. Privatpersoner tar över, det sker en ”uberisering” av arbetet. The Human Cloud – en ny virtuell värld. Visionen kommer före lönechecken. Att vara en effektiv organisation är en annan sak idag. Right Management kan förse och hjälpa er som organisation med både verktyg och strategier för att lyckas i den mänskliga tidsåldern.

Organisatorisk Effektivitet

Förbättra organisationens resultat och flexibilitet med strategier för talang som ökar medvetenheten kring brister i kompetensen, bygger intern ledarskapsutveckling, samt ökar medarbetarnas engagemang och möjligheten att medarbetarna kan behållas i organisationen.

Individuell Utveckling

Identifiera talanger med hög potential och öka medarbetarnas effektivitet samt prestation genom målinriktade kartläggningar, coaching för ledare och utveckling av individers kompetens.

Karriärutveckling

Minska risken för att dina topptalanger går vidare i sin karriär genom att de söker sig till andra organisationer. Öka medarbetarnas rörlighet inom organisationen med våra beprövade lösningar i omställning och karriärutveckling.

Fallstudier

Lär mer om hur Right Management har hjälpt organisationer att bygga högpresterande team, engagera medarbetare samt behålla talanger.

Minska risken i ledarskapsflödet

Utmaning: Hur hjälper vi våra kunder att identifiera potentiella topptalanger och driva successionsplanering för framtiden?

Lösning: Läs hur Right Management har skapat ett assessmentprogram för att ge konstruktiv feedback till medarbetare och hjälpa ledare att identifiera potentiella talanger i organisationen.

Skapa förslag till utveckling för ledare

Utmaning: Hur utvecklar vi ledarskapsteamens sätt att samarbeta på en global nivå?

Lösning: Läs mer om hur vi skapade en 360-graders feedbackprocess för att hjälpa individer att beskriva sig själva som ledare, samt att öka förståelsen för hur de interagerar med varandra.

LÄS ALLA FALLSTUDIER