Karriärutveckling

Från att tillhandahålla jobb, till att möjliggöra en karriärresa för livet

Forskning visar att förmågan att kunna stötta de anställdas karriärutveckling är den främsta drivkraften till engagemang, behållande av personal och produktivitet i en organisation. Trots detta litar många verksamheter fortfarande på föråldrad praxis såsom årliga utvecklingssamtal för att ge återkoppling på prestation. Våra karriärutvecklingslösningar tar din organisation till nästa nivå med hjälp av strategier så som att:

 • Förse medarbetare med verktyg som de behöver för att utveckla sin karriär
 • Bädda in karriärsamtal i era pågående hanteringsmetoder av prestation
 • Lära och träna chefer i hur de skall interagera med medarbetare, och inte frukta karriärsamtal
 • Inflytelserika självskattningsmetoder som hjälper medarbetare att utveckla en karriärkarta med styrkor, motivatorer och behov
 • Kartlägga medarbetare med den största potentialen för rörlighet och/eller utveckling inom organisationen

Att samarbeta med Right Management kring karriärutveckling kommer hjälpa din organisation att attrahera, engagera och behålla de bästa talangarna, och samtidigt erbjuda verktyg som möjliggör för medarbetarna själva att kunna ta proaktivt ansvar för sin egen karriär.

Karriärutvecklingslösningar

En effektiv strategi beträffande karriärutveckling ökar de anställdas värde, självförtroende och engagemang - och ger arbetsgivarna resultat i form av förbättrad produktivitet, prestation och behållande av arbetskraften.

Genom att använda Right Managements självskattningar och karriärexpertis får ni:

 • Ledare som kan spela en mer aktiv roll i utvecklingen av medarbetarnas karriärer. Mer aktiva och proaktiva ledare resulterar i en smidigare organisation som lyckas behålla rätt personal och som kan ställa om vid förändringar snabbare.
 • Individer som genom att använda sig av coaching och verktyg för att förstå vilka möjligheter som finns för professionell och personlig utveckling. De kan också definiera en egen karriärväg, i linje med deras styrkor och mål.

Mot bakgrund av rådande brist på talanger, obalans och behovet av snabbt värdeskapande insatser, inser företagen vikten av att bli mer attraktiva för en arbetskraft som har fler val än någonsin förut. Uppgiftsbaserade jobb och brist på utvecklingsmöjligheter gör medarbetarna oinspirerade och får dem att söka sig vidare. Det blir svårt för arbetsgivarna att behålla kompetens och vårda framtida ledare inom organisationen.

 

Right Management hjälper organisationer och individer att lyckas genom att förse dem med utvecklingsprogram och lösningar som driver långsiktig affärsframgång. Vi erbjuder:

Karriärutveckling — ex. stanna & utvecklas i rollen

 • Skapa ett fokus på karriärutveckling i din organisation för att underlätta individuell karriärplanering.
 • Öka de anställdas engagemang genom att kompetensutveckla din ledning att ha karriärsamtal med medarbetarna.
 • Verktyg och workshops hjälper de anställda att bygga upp sina färdigheter och kompetenser så att de har samma riktning som individidens och organisationens behov.

Intern rörlighet — ex. stanna & utvecklas internt

 • Skapa och förbättra intern rörlighet genom att behålla och omplacera talang som behövs för att bättre svara till marknadsdynamiken.
 • Engagera medarbetare i deras karriär genom att förse dem med nya erfarenheter och möjligheter att växa internt.
 • Hjälp medarbetarna att utveckla ersonligt varumärke och öka deras karriärberedskap så att de bättre kan främja deras styrkor inom organisationen.

Karriärplanering — ex. stanna, eller utvecklas externt

 • Utnyttja självskattning för att få en insikt om medarbetares styrkor och drivkrafter, som kan hjälpa dig att facilitera karriärplanering.
 • Hjälp medarbetarna att få klarhet i sin karriär så att de kan ta genomtänkta beslut för sitt nästa steg i karriären.
 • Anställda som upptäcker att de inte längre är rätt i sin nuvarande roll kan dra nytta av RightEverywheres resurser för att kunna söka sig vidare eller överväga alternativa val som att starta eget företag, studera eller gå i pension.

RightEverywhere® - Online karriärportal

Våra lösningar ger dig RightEverywhere®, en interaktiv portal som skräddarsys till just ditt behov genom verktyg och resurser för karriärutveckling. Användare utvecklar insikter om sina styrkor och färdigheter för att förverkliga sin potential, kartlägga sin karriär och avancera i deras yrkesresa.

En effektiv karriärutvecklingsstrategi hjälper organisationer att lyckas. Utnyttja vår +35-åriga erfarenhet av utveckling samt omställning av människor. Vi skräddarsyr karriärutvecklingsprogram som hjälper medarbetare  och organisationer till ökad flexibilitet och smidighet.

Utforska fler av våra lösningar

Vi är globala karriärexperter. Med ett delat fokus på att utveckla organisationer, ledare, medarbetare och karriärer, stödjer vi verksamheter och individer att bli framgångsrika.

OMSTÄLLNINGSLÖSNING

Att erbjuda professionella omställningslösningar till medarbetare som skall sluta är positivt och viktigt för ert arbetsgivarvarumärke. Organisationer som erbjuder omställningslösningar rapporterar att produktiviteten, engagemanget och lojaliteten ökar. De menar även att lönsamheten ofta ökar. Upptäck hur vi kan hjälpa er hantera utveckling av arbetskraft, internt eller externt, så att alla berörda blir vinnare. 

LEDARSKAPSUTVECKLING

87 % av alla organisationer tror sig inte ha rätt framtida ledare identifierade för att fylla kommande roller med. Väljer ni de “rätta” kandidaterna eller finns det en läcka i er pipeline för effektiv ledarutveckling? Förstå hur vår P3 Ledarutvecklingsmodell kan hjälpa er att identifiera och utveckla de rätta ledarna i er organisation.

ORGANISATORISK EFFEKTIVITET

Att vårda och utveckla talangerna, mer än kapitalet. Oberoende entreprenörer. Privatpersoner tar över, det sker en ”uberisering” av arbetet. The Human Cloud – en ny virtuell värld. Visionen kommer före lönechecken. Att vara en effektiv organisation är en annan sak idag. Right Management kan förse och hjälpa er som organisation med både verktyg och strategier för att lyckas i den mänskliga tidsåldern.