Ledarskapsutveckling

Förutse, utveckla, mäta… Lyckas

Ett effektivt ledarskap är det som skiljer framgångsrika företag från mindre framgångsrika. Det är den drivande kraften bakom en vinnande kultur. Right Managements nya P3 Ledarutvecklingsmodell förser er med ett effektivt och beprövat ramverk som hjälper er organisation att:

  • Bedöma och identifiera de individer med den bästa sannolikheten att lyckas
  • Utveckla och coacha de beteenden som har störst betydelse
  • Definiera KPI:er för att försäkra er om att verksamheten samt de talangrelaterade resultaten sammanförs med era mål

Right Managements P3 Ledarutvecklingsmodell representerar vår syn på vad organisationer behöver göra för att positionera sina ledare att kunna verka framgångsrikt på en osäker och dynamisk marknad. Modellen ger ett systematiskt sätt för organisationer att bygga starka ledarskappipelines genom att identifiera talanger som har den bästa potentialen att lyckas, hjälpa dem utveckla fokuserade uppsättningar av funktioner samt hantera deras prestation genom att mäta och belöna relevanta resultat.

Ledarskapsutvecklingsprogram

Right Management använder beprövade tillvägagångssätt för att hjälpa organisationer att identifiera och utveckla sina framtida ledare, accelerera tid till värde och stärka de anställda i de ledarskapskompetenser som de behöver för att driva hållbar förändring.

Börja investera i rätt potentiella ledare. Förutse, utveckla och mät hur effektivt ledarskapet är i den mänskliga tidsåldern.

Mot bakgrund av en oförutsägbar marknad och ett växande brist på engagemang bland anställda, möter de anställda en alltmer komplex affärsmiljö. Trots detta är nästan hälften av alla organisationers ledare oförberedda på förändringarna som de kommer stöta på inom de närmsta tre till fem åren.

 

Med +35 års erfarenhet av kunders talang- och utvecklingsbehov erbjuder Right Management lösningar inom ledarskapsutveckling som är designade att hjälpa er att identifiera potentiella talanger med de utvecklingsfärdigheter och kapacitet som behövs för att förbättra produktiviteten i organisatoinen, samtidigt som man engagerar och behåller arbetskraften. Våra effektiva lösningar inom ledarskapsutveckling inkluderar:

Identifiering och utveckling av talanger med hög potential

  • Organisationer behöver ta smarta beslut kring hur de skall identifiera och utveckla talanger. Våra riktade självskattningar hjälper företag att identifiera högpotentiell talang genom att definiera en individs viktigaste beteenden samt styrkor.
  • Vi skräddarsyr utvecklingsprogram för individens behov samt utmaningar genom att anpassa möjligheter till lärande, som syftar till att driva resultat mot era verksamhetsmål och individens mål.

Ledarcoaching

  • Vi hjälper ledare att utveckla kompetens och beteenden som sammanförs och matchar organisationens strategi, kultur, värderingar, struktur och processer.
  • Vårt globala nätverk erbjuder fler än 1000 expertcoacher med specifik expertis inom branschen och erfarenhet av att hjälpa människor från diverse bakgrunder att växa i ledarskapspositioner.

Online Karriärplattform

  • Accelerera tid till värde med ett brett lärande och rätt utvecklingsverktyg som hjälper uppkommande och framväxande ledare att förstå deras potential och avancera i deras yrkesresa.
  • Med RightEverywhere® som digital karriärplattform har de anställda direkt tillgång till karriärutvecklingsverktyg via mobil och surfplatta – som ger den visuella, interaktiva lärande miljön som uppskattas och favoriseras av de yngre talangerna.

De anställda blir engagerade när företagen har effektiva ledare. Då 87 % av alla organisationer ser att de inte har rätt program för utvecklandet av effektivt ledarskap, kan Right Management hjälpa till och identifiera samt att utveckla era framtida ledare för att försäkra er om fortsätta att kunna vara en framgångsrik organisation.

Reducera risken i er ledarskapspipeline.

Verksamhetens utmaning: Hur hjälper vi våra kunder att identifiera potentiella talang och planera för framgång i framtiden?

Utmaning accepterad: Se hur Right Management designade ett självskattningsprogram för att ge konstruktiv feedback till de anställda och hjälpa ledarskapet att identifiera dolda talanger inom organisationen.

P3 LEDARUTVECKLINGSMODELL

Befintliga metoder som identifierar, utvecklar och tillfredsställer ledare fungerar inte som de bör; och enligt oss är det tid för ett nytänkande om vad som utgör ett effektivt ledarskap samt hur det mäts.

Right Managements P3 Ledarutvecklingsmodell är vår syn på hur ledare bör identifieras och utvecklas för att vara framgångsrika i en osäker och dynamisk marknadsmiljö.

Lär dig mer om P3 Ledarutvecklingsmodellen

 

Utforska fler av våra lösningar

Vi är globala karriärexperter. Med ett delat fokus utvecklar vi ledare, organisationer och karriärer, och hjälper verksamheter och individer att bli framgångsrika.

OMSTÄLLNINGSLÖSNING

Att erbjuda professionella omställningslösningar till medarbetare som skall sluta är positivt och viktigt för ert arbetsgivarvarumärke. Organisationer som erbjuder omställningslösningar rapporterar att produktiviteten, engagemanget och lojaliteten ökar. De menar även att lönsamheten ofta ökar. Upptäck hur vi kan hjälpa er hantera utveckling av arbetskraft, internt eller externt, så att alla berörda blir vinnare. 

KARRIÄRUTVECKLING

Nyckeln till att lyckas i den mänskliga tidsåldern är att som arbetsgivare kunna engagera, utveckla och behålla talangar. Över 75 % av alla arbetsgivare tycker dock att just detta är svårt. Få förståelse för hur en effektiv strategi för ett karriärfokuserat ledarskap kan hjälpa till att förbättra engagemanget, främja de anställdas utveckling samt säkerställa att er organisation även fortsättningsvis ses som en attraktiv arbetsgivare.

ORGANISATORISK EFFEKTIVITET

Att vårda och utveckla talangerna, mer än kapitalet. Oberoende entreprenörer. Privatpersoner tar över, det sker en ”uberisering” av arbetet. The Human Cloud – en ny virtuell värld. Visionen kommer före lönechecken. Att vara en effektiv organisation är en annan sak idag. Right Management kan förse och hjälpa er som organisation med både verktyg och strategier för att lyckas i den mänskliga tidsåldern.