Organisatorisk effektivitet

Nya Utmaningar, Nya Spelregler

Den föränderliga arbetsmarknaden, demografin och teknologin är krafter som påverkar arbetsplatsen, och kan få optimeringen av en verksamhets prestation att kännas som ett rörligt mål. Right Management hjälper er att utveckla spelregler med nya fräscha lösningar för att kunna driva en effektiv organisation, på den nya arbetsmarknaden. Dessa lösningar innehåller:

  • Medarbetar- och talangstrategier för att öka den organisatoriska flexibiliteten
  • En pipeline med rätt framtida ledare och framgångsplanering
  • Skapa en fokuserad karriärkultur för att engagera och behålla arbetskraften
  • Metoder för att öka talangmobilitet, innovation och mångfald

Från kompetensplanering och talangstrategier till beprövade tillvägagångssätt för att stärka engagemanget och behålla de anställda, hjälper Right Management er att placera rätt pusselbit på rätt plats för att åstadkomma och behålla organisatorisk effektivitet. Lär er hur, idag.

Maximera organisationens effektivitet

Eftersom arbetsmarknaden, teknologin och de globala arbetsplatserna förändras samtidigt, kan optimerandet av en verksamhets prestation kännas som ett rörligt mål. Siffrorna bekräftar och förstärker detta, endast 25 % av alla chefer instämmer i att deras arbetskraft svarar effektivt på förändring.

Right Managements skräddarsydda lösningar hjälper era medarbetare och ledare a att bygga rörlighet, engagemang och skapa processer för en hållbar organisatorisk effektivitet.

Högt engagemang är lika med en hög prestation. Det vet alla. Men vad är det som driver engagemanget? Oavsett bransch, så är ledarna under stor press att leverera ett högre värde på kortare tid. De skall öka intäkterna, minska kostnaderna och etablera en effektiv organisation med ett gott rykte som en attraktiv arbetsgivare. I dagens dynamiska arbetsklimat måste ledare göra en inverkan på kort sikt, samt positionera sitt företag (och sina anställda) för framtida framgång. Right Management stärker organisationer med de verktyg och strategier de behöver för att uppnå framgång och nå sina verksamhetsmål.

Som globala karriärexperter inom ManpowerGroup levererar Right Management djupa insikter kring den skiftande marknadsdynamiken och dess påverkan på organisationer. Genom att utnyttja vår branschkunskap inom personaltrender, självskattning, coaching och talangutveckling, levererar våra organisatoriska effektivitetslösningar:

Expertutlåtanden genom assessments

Vi levererar självskattningar som möjliggör för organisationer att identifiera den talang de behöver för framtida framgång. Vi tillhandahåller en kartläggning av talanger riktad mot specifika grupper (såsom ex. försäljning) för att stärka organisationer att göra rätt medarbetarval och få optimala affärsresultat. Vi samlar våra insikter i en kombination av tredje parts och egen-designande verktyg via vår interaktiva och högteknologiska portal RightEverywhere® för personlig utveckling.

Pålästa strategier för implementering

Vi samarbetar med er och erbjuder skräddarsydda lösningar, som bygger på beprövade globala metoder, för att driva organisatorisk effektivitet för er. Vi har +35 års erfarenhet av att designa och leverera utvecklingsprogram med global räckvidd och lokal leverans.

Kärnfulla mätetal och resultat

Vi tar fäste på och analyserar resultaten för att kunna mäta effekten av våra lösningar genom att utnyttja en uppsättning fördefinierade mätvärden (eller KPI:er) för individerna samt er organisation. Vi använder dessa insikter för att mäta framgången i varje program som vi designar och levererar.

Right Managements skräddarsydda lösningar hjälper er att skapa, utveckla och upprätthålla organisatorisk effektivitet. Vår portfolio med anpassade lösningar är designade för att stärka och sammanföra er personalstrategi med era verksamhetsmål.

Att skapa en kultur byggd på karriärutveckling för att öka medarbetarnas engagemang

Affärsutmaning: Hur hjälper vi våra kunder att öka engagemanget bland medarbetarna och bli mästare på individuell karriärutveckling?

Utmaning accepterad: Se hur Right Management designade ett självskattningsprogram och försåg medarbetarna med de verktyg, resurser och stöd som behövdes för att utveckla deras karriär inom organisationen.

 

Utforska fler av våra lösningar

Vi är globala karriärexperter. Med ett delat fokus på organisatorisk effektivitet, individuell utveckling och karriärutvecklign, hjälper vi verksamheter och individer att bli framgångsrika.

OMSTÄLLNINGSLÖSNING

Att erbjuda professionella omställningslösningar till medarbetare som skall sluta är positivt och viktigt för ert arbetsgivarvarumärke. Organisationer som erbjuder omställningslösningar rapporterar att produktiviteten, engagemanget och lojaliteten ökar. De menar även att lönsamheten ofta ökar. Upptäck hur vi kan hjälpa er hantera utveckling av arbetskraft, internt eller externt, så att alla berörda blir vinnare. 

KARRIÄRUTVECKLING

Nyckeln till att lyckas i den mänskliga tidsåldern är att som arbetsgivare kunna engagera, utveckla och behålla talangar. Över 75 % av alla arbetsgivare tycker dock att just detta är svårt. Få förståelse för hur en effektiv strategi för ett karriärfokuserat ledarskap kan hjälpa till att förbättra engagemanget, främja de anställdas utveckling samt säkerställa att er organisation även fortsättningsvis ses som en attraktiv arbetsgivare.

LEDARSKAPSUTVECKLING

87 % av alla organisationer tror sig inte ha rätt framtida ledare identifierade för att fylla kommande roller med. Väljer ni de “rätta” kandidaterna eller finns det en läcka i er pipeline för effektiv ledarutveckling? Förstå hur vår P3 Ledarutvecklingsmodell kan hjälpa er att identifiera och utveckla de rätta ledarna i er organisation.