Magnus Gustafson

Seniorkonsult

Magnus Gustafson är fil. kand. i psykologi. Han är beteendevetare och seniorkonsult, projektledare och certifierad coach hos Right Management sedan år 2006. Han faciliterar seminarium och driver utvecklingen av Leader Coaching™ på Right Management i Sverige.

Magnus ansvarsområden och erfarenheter återfinns främst inom: Omställning och Karriärutveckling, Ledar- och medarbetarutveckling och som Facilitator för Right Managements seminarier i bl.a. Personlig Marknadsföring och Utveckling.

Magnus har erfarenheter av assessment för att bedöma ledarpotential. Uppdragen har utförts inom såväl privat som offentlig verksamhet och inkluderar personlighetstester, rollspel och övningar med avsikt att bedöma kandidatens förmåga att hantera specifika utmaningar denna i sin roll kan ställas inför.

Magnus har erfarenhet av operativa roller vilket återspeglas i hans sätt att coacha individer och facilitera grupper. Magnus varvar teori med praktiska övningar och konkretiserar mål och aktiviteter i processen för att få ledare och/eller organisationer att utvecklas.

Magnus är uppskattad utbildare i Rak kommunikation, Coachande förhållningssätt, Svåra samtal, Förändringsledning, Förändringshantering, Eget ansvar m.m. för ledare och medarbetare i olika branscher.